“Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal”
Albert Einstein

Nieuwe uitdagingen vragen verrassende oplossingen
Optimaal inspelen op de snel veranderende omstandigheden is de uitdaging waar u als ondernemer of bestuurder of directeur of management team lid voor staat. Relevant én onderscheidend zijn met uw onderneming is van groot belang voor een succesvolle toekomst met gezonde resultaten. Werkelijk anders zijn ten opzichte van andere spelers vraagt om verrassende oplossingen. Next Business Model zet zakelijke verbeelding  in om u te ondersteunen bij het ontdekken en realiseren van deze verrassende oplossingen voor nieuwe uitdagingen.

Zakelijke verbeelding en scheppingskracht 
Zakelijke verbeelding is een manier van werken waarbij het resultaat letterlijk zichtbaar wordt. Met elkaar samenwerken met beelden, voorstellingen, tekeningen, krabbels e.d. zorgt ervoor dat iedereen zich een heldere voorstelling kan maken van de uiteindelijke verrassende oplossing. Een oplossing die door de scheppingskracht van alle betrokkenen realiteit wordt. Scheppingskracht is tenslotte het vermogen van mensen om zaken te realiseren. Dus zowel inspiratie als transpiratie!

Uw uitdagingen 
Naast de realiteit dat u het druk heeft met de dagelijkse operationele zaken, heeft u ook de verantwoordelijkheid om de strategische lijnen naar de toekomst uit te zetten. Hierbij dient u o.a. een antwoord te vinden op:
veranderende wensen van uw klanten
nieuw en uitdagend aanbod van uw concurrenten
nieuwe aanbieders uit onverwachte hoek
nieuwe technologieën en hun toepassingen
veranderende wet- en regelgeving
(macro) economische- en (geo) politieke ontwikkelingen.
Tevens komt het voor dat in de loop der tijd uitgangspunten, ambitie en doelen van de onderneming niet voor iedereen even helder en motiverend meer zijn. De energie lekt als het ware uit de onderneming. Terwijl dit  alles voor een succesvolle toekomst wel van groot belang is.
En dit allemaal in een continue proces, want uw onderneming is tenslotte nooit af. Er komen steeds weer nieuwe uitdagingen op u en uw onderneming af, die om verrassende oplossingen vragen.

Next Business Model: samenwerken aan verrassende oplossingen voor uw organisatie!