De Twaalf Factoren van Excellent Management

De Twaalf Factoren van Excellent Management

De Gallup organisatie heeft onderzoek gedaan naar de factoren die ervoor zorgen dat managers hun medewerkers kunnen laten excelleren. Managers die dat voor ogen staat noemen zij excellente managers. Voor het onderzoek zijn meer dan 10 miljoen! interviews afgenomen in landen over de gehele wereld. In 2006 zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in het boek12, The Elements of Great Managing. Geschreven door Rodd Wagner en James K. Harter, top medewerkers van Gallup. Hieronder in het kort de bevindingen van Gallup over excellente managers.

Excellente managers:
1.  zorgen dat hun medewerkers weten wat van hen verwacht wordt;
2.  weten dat zorgen dat hun medewerkers beschikken over de juiste middelen om hun werk goed te doen;
3.  zorgen dat hun medewerkers succesvol zijn door de juiste man het juiste werk te laten doen en / of passen het werk zodanig aan dat dit optimaal past bij de medewerker;
4.  geven hun medewerkers directe feedback en positieve waardering;
5.  hebben een persoonlijke interesse in de medewerkers die zij leiding geven;
6.  stimuleren actief de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers;
7.  zijn alert op ideeën en meningen van hun medewerkers;
8.  zijn in staat om de rol van hun medewerkers zodanig aan de missie van de organisatie te verbinden dat zij ervaren dat hun werk er toe doet;
9.  inspireren hun medewerkers om kwaliteit in hun werk te leveren en nemen adequate maatregelen als medewerkers dat niet doen;
10. erkennen het belang van kameraadschap op het werk;
11. evalueren regelmatig de prestaties van hun medewerkers;
12. geven hun medewerkers uitdagende mogelijkheden om te leren en zich te ontwikkelen.

Als medewerkers zo belangrijk voor organisaties zijn, dan verdienen ze niets minder dan de beste leidinggevenden.

Naar: 12: The Elements of Great Managing, Rodd Wagner & James K. Harter Gallup Organisation