Hoe houdt u het vol?, met energie ondernemen.

Hoe houdt u het vol?, met energie ondernemen.

Hoeveel tijd steekt u in uw onderneming? Voor veel ondernemers, directeuren en managers komt dit uit op ruimschoots meer dan 40 uur per week. Als ik vraag of ze dit fijn vinden en voor ogen hadden toen ze aan hun avontuur begonnen krijg ik vaak als antwoord: ach het hoort erbij, of als je wat wilt bereiken, dan moet je nu eenmaal hard werken. Kan dit nu niet anders? Ik denk van wel. Inspiratie hiervoor vind ik in het boek: The Power of Full Engagement van Jim Loehr en Tony Schwartz. De ondertitel geeft hun richting aan: Managing energy, not time is the key to high performance and personal renewal.  Kortom mensen moeten  leren om hun persoonlijke energie te managen en niet hun tijd. Dit geeft de rust en de ruimte om te ondernemen.

Energie is de sleutel
Maar allereerst, wat is persoonlijke energie nu? Een simpele definitie is: persoonlijke energie is de kracht om werk te verzetten. Energie is individueel. Wanneer de een op zijn best is, dan kan een ander juist in een dip zitten. Het is dus van belang om de eigen energie en die van een ander goed te kennen. Dit is handig om je eigen werkzaamheden goed te plannen.  Deze kennis kan het eigen functioneren en de samenwerking in een team sterk verbeteren. Maar hoe werkt energie nu eigenlijk? 

De vier energie niveaus
In hun boek onderkennen Loehr en Schwartz na onderzoek vier aspecten van energie. Dit zijn: fysieke, emotionele, mentale en spirituele energie.
Fysieke energie, dit is de basis brandstof om te kunnen presteren. Het gaat over de kwantiteit van persoonlijke energie, ons uithoudingsvermogen om werk te verzetten. In een fysiek goede conditie voelen mensen zichzelf lekker. 
Emotionele energie, deze energie bron is onze capaciteit om emoties zodanig te managen dat zij de fysieke energie optimaal ondersteunen. Negatieve emoties zoals boosheid en woede, hebben een negatieve invloed op onze prestaties. Positieve emoties versterken daar en tegen onze fysieke capaciteiten.
Mentale energie wordt omschreven als onze capaciteit om ons productief te concentreren op een vraagstuk, ons af te sluiten van afleiding en gefocust aan een oplossing te werken. Focus van de eigen energie op de uit te voeren activiteit is hier het sleutelbegrip
Spirituele energie gaat over zingeving. Waarom doe je de dingen die je doet? Waarom wil je bereiken wat je wilt bereiken? Spirituele energie gaat over de kracht van je energie. In dit kader wordt ook wel de uitspraak: wie een waarom heeft (zingeving), kan bijna elk hoe verdragen.

De vier energieniveaus beïnvloeden elkaar onderling. Als je fysiek niet in orde bent, dan heeft dat zijn weerslag op emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Ga maar na hoe je stemming is als je griep hebt. Anders om is het ook zo dat een gebrek aan zingeving invloed heeft op de drie andere energie niveaus. Als je niet weet waarom je de dingen doet, dan is concentratie lastig, onverschilligheid ligt op de loer, je kan de klok wel vooruit kijken en je bent bekaf.

Naar de sportschool of de spirituele school?
Uit ervaring weet ik dat een bezoek met training aan de sportschool een positief effect heeft op je fysieke energie. Als fysieke energie te trainen valt, geldt dat dan ook voor de drie overige energieniveaus?  Gelukkig wel, en in het boek worden voor elk niveau manieren aangereikt om deze te versterken.  Hieronder noem ik per energieniveau een paar activiteiten om de vier energie niveaus te trainen maar ook te verzorgen.

Fysieke energie: slapen, goede voeding en vochtbalans, en fysieke oefeningen;
Emotionele energie: geduld, openheid, vertrouwen en plezier;
Mentale energie: visualisatie, positieve houding, positieve affirmaties en meditatie;
Spirituele energie: zelfonderzoek, eerlijkheid, integriteit, moed en doorzettingsvermogen.

Aan de slag!
Maar hoe helpt kennis  en toepassen van de energieniveaus nu om minder (over)uren te werken? De eerste sleutel is ervaren en erkennen dat de vier energieniveaus van invloed zijn op je functioneren.  Hierna kan je beginnen met het versterken van de vier niveaus.

Voor mij ligt het startpunt hierbij op de spirituele energie. Krijg helder waarom je doet wat je doet en hoe jouw onderneming hierin past. Wat je zult merken is dat door je heldere doel je minder dingen doet die eigenlijk niet ter zake zijn. Die dragen namelijk niet bij aan het bereiken van jouw doel. Je kan ook makkelijker en zonder schuldgevoel  nee zeggen tegen activiteiten die geen bijdrage leveren aan jouw doel. Een besparing van tijd, maar ook in stress!

Werk ondertussen ook aan een goede fysieke conditie binnen de mogelijkheden die jouw lichaam je geeft.  Houdt je geen rekening met je fysieke mogelijkheden, dan is de kans groot dat je meer schade aanricht als goed doet. Het voordeel van een betere fysiek is dat je minder snel moe wordt van activiteiten en simpel sneller gaat werken.

Een goede spirituele – en fysieke energie zorgen er bijna vanzelf voor dat het makkelijk wordt om aan de emotionele en mentale component te werken. Hierbij geldt voor beide dat wat je aan je omgeving geeft, krijg je ook terug. Een vriendelijk woord, plezier hebben in wat je doet, een positieve houding ten opzichte van je werkzaamheden, als je die toont krijg je die dubbel en dwars van je omgeving terug. Mensen vinden het nu eenmaal leuker om te werken met iemand die vriendelijk is en positiviteit uitstaalt dan iemand die slecht in zijn vel zit.  

En nu verder.
Bewust werken met en vanuit de vier energieniveaus kan ervoor zorgen dat je als mens en ondernemer je aandacht en tijd richt op die zaken die echt van belang zijn. Dit werkt als een vliegwiel dat er voor zorgt dat je uiteindelijk steeds minder tijd nodig hebt om aan het succes van je onderneming te werken en meer tijd kan besteden aan andere zaken. Een werkweek van ruim boven de 40 uur kan hiermee tot het verleden behoren.

Het boek The Power of Full Engagement is inspirerend en praktisch, en kan je verder helpen bij het ontdekken toepassen van de vier energieniveaus.