Brein@work

Brein@work
Breinkennis voor organisaties

Nina Lazeron, Ria van Dinteren

Brein-work

Bestellen?
Klik op de afbeelding.

Dit boek is het eerste boek dat de wetenschap van het brein én de praktijk van het werken in organisaties bij elkaar brengt. In dit boek zetten zo’n 40 bekende wetenschappers en praktijkmensen de belangrijkste breinprincipes die u in het werk kunt gebruiken op een rij. En er wordt met veel voorbeelden duidelijk gemaakt wat u hiervan zelf kunt inzetten. Voor uw eigen leren, voor het ontwikkelen van uw medewerkers en voor cursisten, zowel in het werk als tijdens coachinggesprekken.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inleiding
Opbouw van het boek
Inhoud thema’s
Het brein en leren
– De psychologie van het leren
– De hersenen, een lerende machine

Het plastische brein
– Ons maakbare brein
– Breinfuncties in sport, muziek en neurorevalidatie
– De leervergunning
– Veranderen van gedrag

Beïnvloeden van het brein
– De rol van spiegelneuronen
– Spiegelneuronen in leersituaties
– Leren en vergeten van reclameboodschappen
– Het managen van irrationeel gedrag
– Overtuigingskracht en beïnvloeding
– Voorkeurspatronen in gedrag opsporen

Stress en emoties
– Leren in stress
– Vrolijkheid als remedie tegen veroudering
– Rationeel emitieve therapie
– Verandering van overtuigingen door te vertrekken vanuit drijfveren
– Progressive mental alignment
Rust in het brein
– Slapen om te leren
– Zen en de kust van het leren
– Stressreductie door mindfulness
Zintuigen en leren
– Het zintuiglijk leren
– Leren met beelden
– LEF future center Rijkswaterstaat
Activeren van talent
– Uitblinken is hard werken
– Hoe je mindset gedrag en resultaat kan bepalen
– Talentontwikkeling
– Attributies – topprestaties door geloof in jezelf en in je mensen
– Metaforen en talent
– Breinpasport voor een scherper leeraanbod
Leerprincipes en leersituaties
– De breinprincipes van het alledaags leren
– Bewust leren met het onbewuste
– Invloed van nieuwe media op hersenen en leerstijlen
– De creatief lerende mens
– Het voeden van creatief denken
– Leren en werken tegelijkertijd
– De verpakking bij leren
– Interne opleidingsadvisuers met breinkennis
Nawoord
Bijlage