Groeimodellen

Groeimodellen Creëer nieuwe business
Yousri Mandour, Kris Brees, Roy Wenting

Groeimodellen

Bestellen?
Klik op de afbeelding.

Het is tijd dat u uw businessmodel eens grondig onder de loep neemt. ‘Groeimodellen’ leidt u daarvoor van de inzichtelijke theorie van het Businessmodelwiel, langs twaalf nieuwe, effectieve strategieën. Denk bijvoorbeeld aan andere manieren van afrekenen met de klant, aan het slim inzetten van een netwerk van ambassadeurs, of aan het benutten van de innovatiekracht van businesspartners. De twaalf groeimodellen bieden u een breed scala van mogelijkheden om met uw businessmodel optimale waarde voor uw klant te creëren en zodoende succesvoller te worden.

Maar het blijft niet bij theorie. Elk van die twaalf strategieën wordt geïllustreerd door analyse van een verrassend en succesvol voorbeeld uit de actuele praktijk.Bovendien biedt dit boek u een gedetailleerd stappenplan waarmee u zelf in staat bent uw eigen model grondig te evalueren, met een nieuwe blik naar uw omgeving te kijken en te vernieuwen. En zo zelf nieuwe business te creëren.

Inhoudsopgave
Deel I Groei door businessmodelinnovatie
1. Inleiding
1.1 Waarom groeien?
1.2 Wat verstaan we onder groei?
1.3 Waarom groeien met businessmodelinnovatie?
2. Businessmodellen
2.1 Johnson: Four-box Business Model
2.2 Houtgraaf & Bekkers: Het Drielagen-businessmodel
2.3 Osterwalder: Business Model Canvas
2.4 Businessmodelraamwerken en externe bedrijfsomstandigheden
3. Het Businessmodelwiel
3.1 Doelgroep & relatie
3.2 Aanbod & kanalen
3.3 Verdienmodel
3.4 Bronnen & partners
3.5 Het Businessmodelwiel nader beschouwd
4. Waardecreatie
4.1 Achtergrond
4.2 Drie vormen van waardecreatie
4.3 Waardecreatie door interne optimalisatie
4.4 Waardecreatie in de keten
4.5 Waardecreatie in het netwerk
4.6 Overzicht drie vormen van waardecreatie

Deel II Groeimodellen
Introductie
Groeimodel 1 Klantbehoefte beantwoorden (Vitamine & Zo)
Groeimodel 2 Opnieuw samenstellen (CapitalGuards)
Groeimodel 3 Anders afrekenen (Zipcar)
Groeimodel 4 Inefficiënties vervangen (CitizenM)
Groeimodel 5 Herijken in de keten (Koppert Cress)
Groeimodel 6 Herplaatsen in de keten (MyFab)
Groeimodel 7 Herverdelen in de keten (Hilti)
Groeimodel 8 Herverbinden in de keten (Dura Vermeer)
Groeimodel 9 Cocreëren (giffgaff)
Groeimodel 10 Behoeftegedreven aanbieden (GoCar Tours)
Groeimodel 11 Wederkerigheid vervangen (Seats2meet.com)
Groeimodel 12 Open innoveren (Procter & Gamble)
Bijlage: Overzicht van de groeimodellen

Deel III Kennis in actie!
Aan de slag met uw groeimodel in veertig dagen
Week 1 Doel helder
Week 2 Huidige situatie
Week 3 Doel nog steeds helder?
Week 4 Divergeren
Week 5 Externe prikkels
Week 6 Nog even divergeren, doorwerken en kiezen
Week 7 Uitwerken (de pizzaweek)
Week 8 Actie!

Bronnen
Register