Hartelijk gefaciliteerd

Hartelijk gefaciliteerd! Succesvol veranderen met de workshopaanpak
Praktijkboek voor het ontwerpen en faciliteren van workshops in organisaties
Annet Noordik, Jeroen Blijsie

Faciliteren

Bestellen?
Klik op de afbeelding.

Vraagstukken effectief met groepen aanpakken. Een gedragen resultaat, besluit of plan. Kruisbestuiving van kennis en creativiteit. Van medewerkers of klanten. Beter samenwerken. Het oplossen van complexe, multidisciplinaire vraagstukken in organisaties vraagt om de inzet en de betrokkenheid van de mensen uit die organisatie. Want hun steun, kennis en ervaring is de allergrootste succesfactor. De workshopaanpak heeft zich in de praktijk bewezen om dit te bereiken. Maar hoe pakt u het aan?
‘Hartelijk gefaciliteerd!’ geeft antwoorden op vragen waar menig adviseur, projectleider, trainer, teamleider, manager en de beginnende of gevorderde facilitator mee worstelt:
– Mensen betrekken door middel van een workshop, hoe doe ik dat?
– Wat moet ik doen om mijn workshop goed voor te bereiden?
– Wat zijn de belangrijkste do’s, don’ts, tips en valkuilen?
– Zelf faciliteren of uitbesteden?
– Hoe stel ik mij als facilitator op ten opzichte van mijn opdrachtgever?
– Hoe komt ik van een vraagstuk naar een doordracht draaiboek?
– Hoe ga ik om met lastige deelnemers?
Annet Noordik en Jeroen Blijsie hebben het organiseren en faciliteren van workshops toegankelijk en werkbaar gemaakt. Zij gaan in de zes hoofdstukken in op de kracht van de workshop, werkvormen, de competenties van de facilitator, groepsdynamica en beschrijven drie uitgebreide praktijkvoorbeelden. In hun workshopaanpak onderscheiden zij vijf stappen: verkennen, voorbereiden, faciliteren, vastleggen van de resultaten en vervol organiseren (VVFVV). Voor iedere stap beschrijven zij de essentie, geven tips en benoemen de valkuilen. De bijgesloten checklist vat deze vijf stappen compact samen. De dvd biedt 100 minuten inspirerende gesprekken met de auteurs en de opdrachtgevers, demonstraties van werkvormen en wetenswaardigheden. Via de website heeft de lezer toegang tot handige sjablonen, voorbeelden van gehouden workshops en andere informatie.

Inhoudsopgave
Welkom
1. De kracht van de workshop
2. De workshopaanpak in vijf stappen
3. De werkvormen, toolkit van de facilitator
4. De facilitator, regisseur van de dialoog
5. Omgaan met dwarsliggers en andere stoorzenders
6. Praktijkvoorbeelden
Nawoord
Inspiratiebronnen
Over de auteurs
Trefwoordenregister

Citaten uit dit boek:

De cyclus van ontplooiing is een aanpak… vanuit de visie dat de gedeelde kwaliteiten en waarden van mensen in de organisatie de kiem zijn voor groei en ontwikkeling.

Het ontbreekt vaak aan het besef dat bouwen (aan een gewenste toekomst) ook om breken vraagt – breken met het vertrouwde en vanzelfsprekende en dat brengt angst en ongemak met zich mee.

‘Er wordt hier wel gevraagd naar cijfers, of ik het goed doe, maar nooit naar wát ik eigenlijk doe en waarvoor. Het lijkt hier wel spreadsheet city’.

Dat wat we zo sterk wensen staan we met ons eigen handelen vaak in de weg. Blijkbaar is er ook een kracht die ons in het hier en nu houdt en de beweging richting de droom belemmert.

‘Failure is cool’ is een belangrijke spelregel. Er zijn geen gebaande paden naar succes; we weten alleen waar we nu staan en wat onze droom is.