Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur

Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur
Robert Quinn, Kim Cameron

CWM-organisatie

Bestellen?
Klik op de afbeelding.

We leven in een turbulente tijd, waarin de enige zekerheid lijkt te bestaan uit verandering. In een hoog tempo doen zich nieuwe kansen en bedreigingen voor terwijl veel organisaties worstelen om tot de noodzakelijke verandering te komen. Het lukt ze maar niet die cultuuromslag te bewerkstelligen. Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur schetst een theoretisch kader van verschillende typen organisatieculturen en gaat uit van Quinns wereldwijd beproefde concurrerende-waardenmodel.
Aan de orde komen vragen als:
– Welke klassieke typen zijn er?
– Welke cultuur past het best bij welke organisatie?
– Welke vorm van leiderschap hoort daarbij?
Met dit boek hebt u een compleet instrumentarium in handen voor het onderzoeken van zowel de eigen organisatiecultuur als de bekwaamheid van het management. Business goeroes Robert Quinn en Kim Cameron reiken u een strategisch stappenplan aan waarmee u zelf direct aan de slag kunt. De derde herziene editie van dit standaardwerk is niet alleen aangevuld met nieuwe voorbeelden, maar gaat ook in op de implicaties van nieuwe, nationale profielen. Tot slot – exclusief voor hun lezers – stellen de auteurs werkmateriaal online beschikbaar.

Inhoudsopgave
Woord vooraf
Dankbetuigingen
Woord vooraf bij de Nederlandse editie
Over de auteurs
1. Inleiding in de verandering van organisatieculturen
2. Een instrument voor de beoordeling van een organisatiecultuur: het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI)
3. Het model van de concurrerende waarden
4. De constructie van een organisatiecultuurprofiel
5. Gebruik van het model voor diagnosticering en verandering van de organisatiecultuur.
6. Persoonlijke verandering als sleutel tot cultuurverandering
7. Een beknopte formule voor verandering van een organisatiecultuur
Aanhangsel A Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI): definitie, dimensies, betrouwbaarheid en validiteit
Aanhangsel B Psychometrische analyses van het Management Skills Assessment Instrument Aanhangsel C Tips voor verandering van de organisatiecultuur in elk kwadrant
Aanhangsel D Aanbevelingen ter verbetering van de eigen managementcapaciteiten
Aanhangsel E Formulieren voor het uitzetten van profielen
Verwijzingen en aanbevolen literatuur
Register