Samenwerken met succes

Samenwerken met succes

Het belang van goed samenwerken neemt steeds meer toe. Nieuwe werkvormen bestaan en ontstaan dankzij samenwerken. Een tendens die versterkt wordt door het toenemende aantal zelfstandigen. De relevante vraag hierbij is hoe zorgen we ervoor dat de samenwerking een echt en hecht partnerschip wordt. Door de Gallup onderzoekers Wagner en Muller is onderzoek gedaan naar de factoren die een succesvolle samenwerking bevorderen. Op basis van hun onderzoek onderscheiden zij acht ingrediënten die die goed samenwerken bevorderen. Binnen deze acht ingrediënten zijn er drieëntwintig stellingen geformuleerd die een goede samenwerking karakteriseren. Des te meer positieve antwoorden op deze drieëntwintig stellingen gegeven kunnen worden, des te sterker en beter is de samenwerking. En uiteindelijk geven samenwerkingen die echt en hecht zijn goede resultaten. Daarom alleen al is het goed om bestaande en toekomstige samenwerkingen eens te bekijken vanuit de acht ingrediënten en drieëntwintig stellingen. En op deze wijze kijken naar samenwerking hoeft niet alleen beperkt te blijven tot zakelijke samenwerkingen.

De acht ingrediënten en drieëntwintig stellingen over goede samenwerken zijn:
Aanvullende sterkten
 wij vullen elkaars sterke punten aan
 wij hebben elkaar nodig om zaken voor elkaar te krijgen
 mijn partner doet sommige zaken beter dan ik, en ik doe sommige zaken beter dan mijn partner
Gezamenlijk doel
 we delen een gezamenlijk doel
 we hebben een gezamenlijk voornemen voor wat we doen
 we geloven in het zelfde doel
Eerlijkheid
 wij verdelen de werklast eerlijk tussen ons
 we houden niet precies bij wie wat doet en wie waarvoor de eer krijgt
 wij zien elkaar als gelijken – niemand is beter dan de anderen
Vertrouwen
 we vertrouwen elkaar
 we rekenen op elkaar dat een ieder doet wat hij of zij zegt te doen
 een ieder verteld tegen buitenstaanders hoe goed de anderen zijn
Acceptatie
 wij richten ons op ieders sterke punten, niet op de zwakheden
 wij accepteren elkaar zoals we zijn, en proberen niet om elkaar te veranderen
 wij tonen begrip voor elkaar als één van ons een fout maakt
Vergevingsgezindheid
 er zijn momenten geweest dat één van ons het vertrouwen van de anderen beschaamd heeft
 als één van ons het vertrouwen geschonden heeft, waren we in staat dit elkaar te vergeven
Communicatie
 er treden bij ons bijna geen misverstanden op
 wij luisteren goed naar elkaar
 wij tonen de anderen waardering voor wat zij doen
Onzelfzuchtigheid
 wij putten net zoveel voldoening uit het succes van anderen als dat van onszelf
 wij stellen over en weer veel voor elkaar in de waagschaal
 wij zijn als goede broers en zussen voor elkaar

Bron: Power of 2, How to make the most of your partnerships at work and in life R. Wagner & G. Muller.