Vuca wereld

Onze onvoorspelbare, onzekere, complexe en dubbelzinnige VUCA-wereld

The times they are a changing”, de tijden veranderen, zong Bob Dylan al in 1964. En het lijkt wel of sindsdien de ontwikkelingen en veranderingen alleen maar sneller gaan. Nieuwe technologieën en de toepassingen ervan buitelen in hoog tempo over elkaar heen. Geopolitieke ontwikkelingen lijken onvoorspelbaar, en uit onverwachte hoek komen nieuwe aanbieders en nieuw aanbod. Kortom, er verandert veel en in een hoog tempo in onze omgeving.  In dit verband worden de  termen ‘VUCA’ en ‘VUCA-wereld’ gebruikt. Het begrip VUCA is een acroniem, eind negentiger jaren geformuleerd binnen het Amerikaanse leger. Bedacht om de snel veranderende, complexe en onvoorspelbare wereld waarin zij na het einde van de koude oorlog moeten opereren te typeren.   

Een VUCA-wereld?

Het begrip VUCA staat voor:
* Volatile – onvoorspelbaarheid en snelheid van veranderingen
* Uncertain – onzekerheid over wat er te gebeuren staat
* Complex – veelheid aan krachten, chaos en verwarring om ons heen
* Ambiguous – vaagheid of dubbelzinnigheid van de factoren die in het spel zijn.

Dit betekent dat mensen en organisaties geconfronteerd worden met een niet eenduidige, continue veranderende omgeving met een hoge mate van onzekerheid en complexiteit.  Deze omgeving is van invloed op de manier waarop zij toekomstplannen maken. Tot in groot detail uitgewerkte vijf of tien jaren plannen voldoen niet meer. De toekomst is al veranderd voordat het plan is geschreven, laat staan uitgevoerd!

Een VUCA-antwoord!

Als de omgeving snel en onvoorspelbaar verandert, complex is, met een grote mate van onzekerheid en zonder eenduidig beeld van de factoren die spelen, dan bent ook u genoodzaakt om op een andere manier uw plannen te maken. Plannen die passen in een VUCA-wereld. Plannen die niet onwrikbaar in beton gegoten zijn, maar die flexibel zijn.

Ook hier kan VUCA u een oplossing bieden, maar nu staat VUCA voor:
* Vision – het beeld van het langetermijnperspectief voor uw organisatie, richtinggevend voor al het handelen van uw organisatie
* Understanding – uw vermogen om een situatie te doorgronden en niet voor de hand liggende oplossingen te vinden
* Clarity – uw vermogen om in complexiteit helderheid te verschaffen en complexe zaken simpel te maken
* Agilty – het vermogen om flexibel en wendbaar te zijn met uw organisatie en daardoor optimaal kunnen inspelen op de veranderingen in de VUCA-wereld.

Het vinden van een VUCA-antwoord op de uitdagingen van een VUCA-wereld vraagt om het juiste gereedschap voor leiders. Gereedschap om snel, maar gedegen het inzicht in de organisatie en haar omgeving te verdiepen. Gereedschap om een onderbouwd, uitdagend  en vernieuwd perspectief te ontdekken. Gereedschap om verrassende oplossingen voor uw organisatie te vinden en te ontwikkelen.